Beeksisa Qacarrii – BBO

Beeksisa Qacarrii Kolleejjii Barnoota Barsiisotaaf-BBO Beeksisa Qaxarrii Barsiisota Kolleejjii Barnoota Barsiisotaa Oromiyaa keessa jiraniif, Warri ulaagaa guuttan kolleejjii gaafatetti qaamaan dhiyaattanii akka galmooftan isin beeksifna.

Ethiopian Family Guidance Association Southwest Region Jimma Branch Office Donated 3000 Sanitizers and 3000 masks which costs more than 250 thousand Birr for Jimma College of Teachers Education to combat COVID-19 Pandemic

Ethiopian Family Guidance Association Southwest Region Jimma Branch Office Donated 3000 Sanitizers and 300 surgical masks which costs more than 250 thousands ETB for Jimma College of Teachers Education to combat COVID-19 Pandemic. This donation has great contribution for the Read more

Kolleejjiin Barsiisota Jimmaa Meeshaalee Qulqullinaa fi Of eeggannoo COVID-19f oolan Bulchiinsa Godina Jimmaaf Gumaache

Kolleejjiin Barsiisota Jimmaa Meeshaalee Qulqullinaa fi of eeggannoo COVID-19f oolan Deeggarsaaf Akka Ooluuf Bulchiinsa Godina Jimmaaf Gumaache. Deeggarsi kenname kunis bakka bulchaan bulchiinsa Godina Jimmaa Obbo. Abdulhaakim Muluu fi Hooggantootni fi hawaasni kolleejjichaa argamatti koree deeggarsicha walitti qabuuf dabarfamee kennameera. Read more