Firii Qorumsa Gahumsa Ogummaa Bara 2013 Kanneen 70 fi isaa ol fidanii darban kan BBO irraa ergame

Firii Qorumsa Gahumsa Ogummaa Bara 2013 Kanneen 70 fi isaa ol fidanii darban kan BBO irraa ergame irii Qorumsa Gahumsa Ogummaa Bara 2013 Kanneen 70 fi isaa ol fidanii darban kan BBO irraa ergame. Hub: Qabxiin ifoomee kolleejjicha xalayaan dhaqqabe kanneen 70 fi isaa ol fidanii dabarfatan qofadha. Linkii armaan gadii cuqaasuun ilaaluu dandeessu. https://drive.google.com/file/d/1G0e0WT2Fzf0gGYsrI3C5ir3-0kgBr3JV/view?usp=sharing

SHARE IT