JCTE Logo

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru. Hojjettootnii fi Barsiisotni Kolleejjii Barnoota Barsiisota Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokkoo raayyaa ittisa biyyaaf akkuma waadaa galanii turan galii godhaniiru. Maallaqni waadaa galames lakkoofsa herreegaa deeggarsa raayyaa itti biyyaaf banametti galii taasifameera.

SHARE IT