Beeksisa Qacarrii – BBO

Beeksisa Qacarrii Kolleejjii Barnoota Barsiisotaaf-BBO

Beeksisa Qaxarrii Barsiisota Kolleejjii Barnoota Barsiisotaa Oromiyaa keessa jiraniif,

Warri ulaagaa guuttan kolleejjii gaafatetti qaamaan dhiyaattanii akka galmooftan isin beeksifna.

This image has an empty alt attribute; its file name is 127712627_821793615067712_8515385826856888340_n.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 127767165_821793605067713_7460238865262252990_n.jpg
SHARE IT

Leave a Reply