Ramaddii BSTD ganna 2014 Marsaa 2ffaa -haaraa

Dubartootni BSTD ganna bara 2014f ramadamtan kanneen maqaan keessan armaan gaditti ibsame Kolleejjii itti ramadamtanitti hanga Adoolessa 12 bara 2014tti qaamaan kolleejjii itti ramadamtanitti argamuun akka galmooftan isin beeksifna. KBB Jimmaa

SHARE IT
JCTE Logo

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf

Waamicha- Barattoota Ganna 4ffaa KBB Jimmaa Hundaaf Barattootni ganna 4ffaa kanneen Kollejjii Barnoota Barsiisota Jimmaatti Barachaa turtan guyyaan galmee Adoolessa 4 Bara 2014 hanga Adoolessa 6 Bara 2014 ta’uu beektanii Qaamaan koollejjitti argamuudhaan Akka galmooftan isin beeksifna.

SHARE IT

Ramaddii BSTD ganna 2014 haaraa

Ramaddii BSTD ganna 2014 haaraa BSTD 2014 Ganna KBB Jimmaatti kan ramadaman BSTD 2014 ganna KBB Jimmaatti Baratanii KBB Birootti Kan ramadaman

SHARE IT
JCTE Logo

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru

Hojjettootnii fi Barsiisotni KBB Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokk walumaagalatti Birrii 604340.00 deeggarsa raayyaa ittisa biyyaf galii taasisaniiru. Hojjettootnii fi Barsiisotni Kolleejjii Barnoota Barsiisota Jimmaa Mindaa isaanii ji’a tokkoo raayyaa ittisa biyyaaf akkuma waadaa galanii turan galii godhaniiru. Maallaqni waadaa Read more

SHARE IT