JCTE Logo

Ramaddii BSTD Ganna 2014 Marsaa 3ffaa

Guyyaa 11/11/2014 EEBBIFAMTOOTNI DUBARTOOTAA kudha afran MAQAAN KEESSAN ARMAAN GADITTI EERAME Leenjii BSTD Ganna 2014 kanaaf BBO Kolleejjii Keenyatti isin ramadee waan jiruuf Guyyoota laman kanatti Kolleejjichatti argamuun galmooftanii leenjii akka eegaltan isin hubachiifna.

SHARE IT