Ramaddii BSTD ganna 2014 Marsaa 2ffaa -haaraa

Dubartootni BSTD ganna bara 2014f ramadamtan kanneen maqaan keessan armaan gaditti ibsame Kolleejjii itti ramadamtanitti hanga Adoolessa 12 bara 2014tti qaamaan kolleejjii itti ramadamtanitti argamuun akka galmooftan isin beeksifna.

KBB Jimmaa

SHARE IT